در حال بارگذاری
شرح قرارداد سرويس و نگهداری دستگاه فتوکپی :
  • عقد قرارداد نگهداري و تعميرات ، سرويس و تعميرات در محل كار شما در اسرع وقت توسط متخصصين و همچنين ارائه مشاوره فني توسط متخصصين به صورت تلفني ار جمله خدمات ماشینهای اداری پیشرو مي‌باشد.
  • به منظور ایفای تعهدات خود و بجهت تسهيلات بيشتر و برنامه ريزی دقيقتر و پيشگيری از خرابی های احتمالی و به دليل اينکه در دستگاههای فتوکپی از سيستمهای نوری استفاده شده است که در صورت عدم سرويس آنها کارائی دستگاه را کاهش می دهد. تمهيداتی در نظر گرفته شده تا مشتريان گرامی در صورت عقد قرارداد سرويس و نگهداری بتوانند از امتيازات ویژه ای برخوردار گردند.
  • ماشینهای اداری پیشرو در صورت عقد قرارداد مکلف خواهد بود برای دستگاههای فتوکپی، با سرعت تا ۲۷ کپی در دقيقه را ساليانه شش نوبت و برای دستگاههای بالاتر از ۲۷ کپی در دقيقه را هشت نوبت (حداقل در فواصل مساوی) توسط تکنسينهای خود سرويس نموده و تعميرات احتمالی را بدون دريافت وجه انجام، و گواهی کار را به تاييد مشتری برساند
  • پس از اعلام خرابی دستگاه توسط مشتری، ظرف همان روز و حداكثر ۲۴ ساعت (کوتاهترين زمان ممکن) نسبت به اعزام کارشناس به محل نصب دستگاه مربوطه، به منظور رفع نقص آن بدون دريافت وجه اقدام نمايد بطوريکه مورد تاييد مشتری قرار گيرد.(دفعات تعمير محدود نميباشد)
  • زمان مراجعه و تعمير دستگاههای معيوب در صورت بروز حوادث غيرقابل پيش بينی از قبيل زلزله، سيل، طوفاني جنگ و … با توافق طرفين قرارداد تعيين میگردد
  • مشتری بايد محيط و محل استقرار و نصب دستگاهها را بنحوی انتخاب نمايد که در معرض گردوغبار و تابش نور مستقيم خورشيد، حرارت شوفاژ يا بخاری و هوای سرد و مرطوب کولر نباشد و هوای اتاق در جريان و گردش باشد
  • مواد مصرفی از قبيل: تونر، دولوپر، درام، کاتريج و … بصورت اصلی در اختيار مشتری قرارداده خواهد شد. در صورت استفاده از مواد مصرفی نامرغوب هزینه تعمیر اعمال میگردد
  • به منظور راهبری مناسب دستگاههای فتوکپی و پيشگيری از تعدد خرابيهای احتمالی ناشی از دستکاری افراد غيرمسئول مشتری متعهد است يک نفر را بعنوان مسئول جهت آموزش صحيح، کار با دستگاه معرفی نمايد و حتی المقدور مانع استفاده افراد متفرقه و ساير پرسنل از دستگاه گردد
  • تمامی دستگاههای مورد نظر بايد از شروع قرارداد به تشخيص تکنسين اين شرکت سالم و آماده بکار باشد


  • در صورت داشتن افتخار همکاری شما می توانيد با شماره تلفنهای موجود هماهنگ نموده و در کوتاهترين زمان ممکن جهت اعزام کارشناس به محل مربوطه اقدامات لازم صورت گيرد.